Biuro projektowe architektoniczno-budowlane

wnioski, druki

 

STAROSTWO POWIATOWE W MIKOŁOWIE:

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ

www.sekap.pl/katalog.seam

 • OSWIADCZENIE O POSIADANYM PRAWIE DO DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ

www.sekap.pl/katalog.seam

 • WNIOSEK O WYDANIE DZIENNIKA BUDOWY

www.sekap.pl/katalog.seam

 • WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.mikolowski.pl/starostwo/jak-zalatwic-sprawe/geodezja-jak-zalatwic/wydawanie-wypisow-i-wyrysow-z-operatu-ewidencji-gruntow-i-budynkow

 • WNIOSEK O WYKONANIE MAP ZASADNICZYCH

www.sekap.pl/katalog.seam

 • PINB MIKOŁÓW - ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

https://www.sekap.pl/katalog.seam?id=57439&actionMethod=katalog.xhtml%3ApeupAgent.selectParent&cid=9063

 

 

UM MIKOŁÓW :

 •  WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://bip.mikolow.eu/index.php/dokumenty/1948

 

UM WYRY:

 • ZJAZD, DROGI - WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.ugwyry.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=3319992

 • WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://bip.ugwyry.rekord.com.pl/BIP.aspx?Sel=4088415&Nr=1

 

UM ŁAZISKA GÓRNE:

 • ZJAZD, DROGI - WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/index.php?idmp=121&r=r

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/index.php?idmp=30&r=r

 • WNIOSEK O UZGODNIENIE ODPROWADZANIA WÓD DESZCZOWYCH, UZGODNIENIE ZJAZDU, WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

http://www.laziska-gorne.bip.info.pl/szukaj.php?txt=wniosek+o++wypis+z+planu&start_d=6&start_m=9&start_r=2012&stop_d=6&stop_m=9&stop_r=2012&zakres_tytul=1&zakres_opis=1&zakres_slowa_kluczowe=1&chb_podmiot=1&chb_przedmiot=1&zakres_mpod=-1&zakres_mp=-1&typ_dokumentu=Wniosek&szukaj_dokumentow=1&ok=szukaj

 

UM ORZESZE:

 • ZJAZD, PAS DROGOWY - WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://www.orzesze.bip.info.pl/index.php?idmp=18&r=r

 • WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 

http://www.orzesze.bip.info.pl/index.php?idmp=22&r=r

 • WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA WÓD DESZCZOWYCH

https://www.sekap.pl/pobierzform.seam?plikId=14210

STAROSTWO POWIATOWE W PSZCZYNIE:

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=76&menu=&mod=site&id=76&rok=&miesiac=&id=1691&t=1691

 • WYDZIAŁ GEODEZJI - WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=72&menu=&mod=site&id=72&rok=&miesiac=&id=429&t=429

 

UM PSZCZYNA:

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=39&r=o

 • WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=28&r=o

 • ZJAZD, DROGI - WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=25&r=o

 • ZGŁOSZENIE PRZYDOMOWEJ OCZYSZCZALNIAŚCIEKÓW

http://bip.pszczyna.pl/index.php?idmp=39&r=o

 • PINB PSZCZYNA - ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.bip.powiat.pszczyna.pl/?t=375&menu=&mod=site&id=375&rok=&miesiac=&id=626&t=626


UM KATOWICE

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=25

 • GEODEZJA - WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://bip.um.katowice.pl/index.php?s=25

 • PINB KATOWICE - ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.pinb.katowice.pl/druki_do_pobrania.htm


UG KOBIÓR

 • ZJAZD, DROGA - WNIOSEK O UZGODNIENIE LOKALIZACJI/ PRZEBUDOWY ZJAZDU

http://bip.kobior.pl/pl/10379/0/referat-gospodarki-komunalnej.html

 • WNIOSEK O WYPIS I WYRYS Z PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, WNIOSEK O WYDANIE DECYZJI USTALAJĄCEJ WARUNKI ZABUDOWY

http://bip.kobior.pl/pl/9778/1/referat-gospodarki-przestrzennej.html

 

UM TYCHY

 • WYDZIAŁ ARCHITEKTURY - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/341

 • GEODEZJA - WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://bip.umtychy.pl/jednostki-organizacyjne-um/sprawy/GWG

 • PINB TYCHY - ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://bip.umtychy.pl/pozostale-jednostki/informacje/PINB/4


UM RUDA ŚLĄSKA:

 • WYDZIAŁ URBANISTYKI I ARCHITEKTURY - WNIOSEK O POZWOLENIE NA BUDOWĘ, ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14932&idmp=474&r=r

 • GEODEZJA - WNIOSEK O WYPIS Z REJESTRU GRUNTÓW

http://www.rudaslaska.bip.info.pl/dokument.php?iddok=14777&idmp=944&r=r

 • PINB RUDA ŚLĄSKA - ZGŁOSZENIE ROZPOCZĘCIA ROBÓT BUDOWLANYCH, ZGŁOSZENIE ZAKOŃCZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH

http://www.pinb.rudaslaska.bip.info.pl/index.php?idmp=8&r=r
 

 

http://www.mikolowski.pl/index.php/starostwo/jak-zalatwic-sprawe/budowa-przebudowa-rozbiorka/druki-obowiazujace-w-wydziale-ab