Biuro rachunkowe - usługi finansowo-księgowe

cennik usług

Cennik

Każdego Klienta traktujemy indywidualnie, w każdym przypadku zakres oraz cenę usługi dostosowujemy do jego potrzeb oraz możliwości.
Orientacyjne ceny Usług Biura Rachunkowego MTX:

Ewidencja ryczałtowa bez VAT:

 • od 1 do 10 dokumentów-80 zł
 • od 11 do 30 dokumentów-100 zł
 • od 31 do 50 dokumentów-120 zł
 • za każde następne 10 dokumentów-10 zł

Ewidencja ryczałtowa z VAT:

 • od 1 do 10 dokumentów-100 zł
 • od 11 do 30 dokumentów-130 zł
 • od 31 do 50 dokumentów-160 zł
 • za każde nastepne 10 dokumentów-15 zł

Podatkowa księga przychodw i rozchodów bez VAT:

 • od 1 do 10 dokumentów-100 zł
 • od 11 do 30 dokumentów-130 zł
 • od 31 do 50 dokumentów-160 zł
 • za każde następne 10 dokumentów-10 zł

Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencja VAT:

 • od 1 do 10 dokumentów- 130 zł
 • od 11 do 30 dokumentów-160 zł
 • od 31 do 50 dokumentów-190 zł
 • za każde następne 10 dokumentów-15 zł

Księgi handlowe:

 • od 1 do 50 dokumentów-400 zł
 • od 51 do 70 dokumentów-500 zł
 • od 71 do 100 dokumentów-600 zł
 • powyżej 100 dokumentów wycena indywidualna

Kadry i płace

Rozliczanie skłądek ZUS, lista płac, rozliczanie podatków:

 • 20 zł za jedną osobę /m-c

Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło:

 • 10 zł za jedną osobę - sporządzanie umowy o dzieło i umowy zlecenia
 • 10 zł za jedną osobę - rozliczanie umowy o dzieło
 • 15 zł za jedną osobę - rozliczanie umowy zlecenia

Prowadzenie akt osobowych pracowników:

 • od 10  zł za jedną osobę/m-c

Pozostałe usługi kancelaryjno-biurowe:

Wystawianie faktur na zlecenia klienta:

 • krajowa w PLN 5 zł/szt.
 • zagraniczna w obcej walucie-10 zł/szt.

Deklaracje (GUS, NBP)

 • od 30 zł/szt.

Deklaracje PFRON:

 • 10 zł za jedną osobę

Sporządzanie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd:

 • od 50 zł/szt.

Deklarcaję korzystania ze środowiska:

 • od 30 zł/szt.

Sporządzanie sprawozdań finansowych do celów kredytowych:

 • od 50 zł/sz

Akcyza:

 • od 50 zł

PCC:

 • od 30 zł

Przygotowanie pism:

 • od 10 zł/szt.

Przygotowanie dokumentów do PUP:

 • od 20 zł za 1 osobę

Dodatkowo na życzenie klienta oferujemy:
• Analizę i kontrolę rozrachunków z kontrahentami
• Przygotowywanie analiz oraz sprawozdań
• Przygotowywanie wniosków kredytowych
• Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej 
 

Podane ceny nie zawierają podatku VAT

Cena naszej usługi jest uzależniona od szeregu czynników. Przede wszystkim jest to ilość przekazywanych nam miesięcznie dokumentów,
liczba zatrudnionych przez Państwa pracowników oraz stopień informatyzacji firmy. Preferujemy opłaty, które mają charakter stałego ryczałtu
i są zmieniane tylko w przypadku długotrwałego zwiększenia lub zmniejszenia ilości dokumentów lub zatrudnianych pracowników.
Ceny wykonywanych usług są każdorazowo ustalane indywidualnie z klientem i mogą być uzależnione bezpośrednio od ilości wpisów.
Naszym celem w kształtowaniucen jest znalezienie kompromisu pomiędzy wysoką jakością świadczonych przez nas usług, które wymagają
niestety nieustannych szkoleńdostosowujących stan naszej wiedzy do zmieniających się przepisów, a dostępnością naszych usług dla każdego przedsiębiorcy.


Cennik nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art.66 §1 Kodeksu Cywilnego.