Biuro rachunkowe - usługi finansowo-księgowe

cennik usług

Cennik usług Biura Rachunkowego MTX:

Nasze Biuro każdego klienta traktuje indywidualnie, w każdym przypadku zakres oraz cenę usługi dostosowujemy do potrzeb oraz możliwości klienta.

Orientacyjne ceny usług Biura Rachunkowego MTX:

  • Ewidencja ryczałtowa bez ewidencji VAT od 100 zł netto/m-c
  • Ewidencja ryczałtowa z ewidencją VAT od 130 zł netto/m-c
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów bez ewidencji VAT od 120 zł netto/m-c
  • Podatkowa księga przychodów i rozchodów z ewidencja VAT od 150 zł netto/m-c
  • Księgi handlowe od 400 zł netto m-c

Kadry, płace, składki ZUS
Rozliczanie składek ZUS, lista płac, rozliczenie podatków:
- 20 zł netto za jedną osobę /m-c

Rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło:
- 10 zł netto za jedną osobę - sporządzenie umowy o dzieło i umowy zlecenia
- 10 zł netto za jedną osobę - rozliczenie umowy o dzieło
- 15 zł netto za jedną osobę - rozliczenie umowy zlecenia

Prowadzenie akt osobowych pracowników:
- od 10 zł netto za jedną osobę/m-c
Rozliczenie delegacji krajowej od 8 zł netto /szt.
Rozliczenie delegacji zagranicznej od 15 zł netto/szt.

 

Pozostałe usługi kancelaryjno-biurowe:
Wystawianie faktur na zlecenia klienta:
- faktura krajowa w PLN od 5 zł netto /szt.
- faktura zagraniczna w obcej walucie od 10 zł netto/szt.
Przygotowanie pism, wniosków, zaświadczeń od 20 zł netto
Przygotowanie dokumentów do PUP od 20 zł netto za 1 osobę

Deklaracje (GUS, NBP) od 30 zł netto/szt.
Deklaracje PFRON od 10 zł netto za każda rozliczaną osobę
Sporządzanie zestawień, sprawozdań, prognoz wymaganych przez banki lub zarząd od 50 zł netto
Deklaracje za korzystania ze środowiska od 30 zł/netto
Sporządzanie sprawozdań finansowych do celów kredytowych od 50 zł netto
Sporządzanie deklaracji akcyzowych od 50 zł netto
Sporządzanie deklaracji PCC od 30 zł netto

Dodatkowo na życzenie klienta oferujemy:
• Analizę i kontrolę rozrachunków z kontrahentami
• Przygotowywanie analiz oraz sprawozdań
• Przygotowywanie wniosków kredytowych
• Pomoc przy zakładaniu działalności gospodarczej
• Obsługę płatności
• Nadzór i bieżące doradztwo w zakresie spraw finansowo księgowych oraz kadrowo-płacowych