Biuro rachunkowe - usługi finansowo-księgowe

Oferta

Oferta


Biuro rachunkowe MTX oferuje usługi w zakresie:


PROWADZENIE KSIĄG HANDLOWYCH

 • rejestracja dokumentów księgowych
 • prowadzenie wszelkich ewidencji dodatkowych (środki trwałe, wyposażenie itd.)
 • przygotowywanie miesięcznych oraz rocznych deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • przygotowywanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy


PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

 • dokonywanie zapisów w księdze przychodów i rozchodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • prowadzenie ewidencji wyposażenia, środków trwałych
 • roczne rozliczanie działalności


PROWADZENIE RYCZAŁTU EWIDENCJONOWANEGO

 • dokonywanie zapisów w ewidencji przychodów
 • przygotowywanie deklaracji podatkowych
 • prowadzenie ewidencji dla celów podatku od towarów i usług
 • roczne rozliczanie działalności

 

OBSŁUGA KADROWO – PŁACOWA I ZUS

 • przygotowywanie list płac
 • przygotowywanie deklaracji ZUS
 • rozliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
 • przygotowywanie deklaracji rocznych
 • przygotowywanie umów o pracę, umów zleceń i umów o dzieło
 • przygotowywanie świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu i zarobkach
 • prowadzenie akt osobowych


ZEZNANIA ROCZNE

 • PIT-16 karta podatkowa
 • PIT-28 ryczałt ewidencjonowany
 • PIT-36 osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą
 • PIT-37 osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej
 • CIT-8  osoby prawne


SPORZADZANIE WNIOSKOW O ZWROT VAT ZA MATERIAŁY BUDOWLANE