• projekty architektoniczno-budowlane
 • projekty konstrukcyjne
 • projekty drogowe
 • nadzór budowlany
 • oceny stanu technicznego
 • audyty energetyczne
 • świadectwa energetyczne
 • kosztorysowanie
 • usługi finansowo-księgowe dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • KPiR, ryczałt, księgi handlowe, ewidencje VAT
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz rozliczeń podatkowych
 • kadry, płace, ZUS
 • doradztwo finansowo-księgowe